Se afiseaza pagina ...

Obiecte interzise si reguli de comportament

Obiecte interzise

 

Regulamentul de stadion pentru CAMPIONATUL EUROPEAN UEFA UNDER-21 GEORGIA-ROMÂNIA 2023


1.Domeniul de aplicare
Prezentul Regulament de stadion şi politicile şi procedurile existente referitoare la măsurile sanitare se aplică tuturor posesorilor de bilete şi/sau acreditări care intră în perimetrul stadioanelor utilizate în legătură cu Campionatul European UEFA Under-21 Georgia-România 2023 (denumit în cele ce urmează „Campionatul UEFA Under-21 Georgia-România 2023”), care este proprietatea Uniunii Asociaţiilor Europene de Fotbal (denumită în cele ce urmează „UEFA”) şi este organizat de Asociațiile-gazdă ale Campionatului UEFA Under-21 Georgia-România 2023, respectiv, Federaţia Georgiană de Fotbal şi Federaţia Română de Fotbal (denumite în cele ce urmează „Asociații-gazdă”).

Stadionul (denumit în cele ce urmează „Stadion”) la care se face referire în prezentul Regulament include toate zonele din perimetrul stadionului şi imediata sa vecinătate unde se va juca, se joacă sau s-a jucat un meci din cadrul Campionatului UEFA Under-21 Georgia-România 2023 şi care sunt accesibile numai pe baza unui bilet de meci la Campionatul UEFA Under-21 Georgia-România 2023 (denumit în cele ce urmează „Bilet”) şi/sau a unei acreditări la Campionatul UEFA Under-21 Georgia-România 2023 (denumită în cele ce urmează „Acreditare”), inclusiv toate intrările şi ieşirile. 

Pe durata perioadei în care pentru intrarea pe stadion este nevoie de un Bilet sau o Acreditare (cu respectarea legilor şi regulamentelor în vigoare şi cu excepţia cazului în care UEFA anunţă altfel), prezentul Regulament de stadion şi Lista obiectelor interzise vor înlocui regulamentul Stadionului care reglementează alte meciuri şi/sau evenimente jucate şi/sau desfăşurate pe Stadion în alte perioade.

Regulamentul de stadion va fi disponibil pe situl de Internet al UEFA, la adresa www.under21tickets.ro, şi la intrările şi în incinta stadionului în permanenţă în perioada în care acesta se aplică.

În afară de prezentul Regulament de stadion, toate persoanele vor respecta orice Cod de conduită pentru spectatori sau Cod de conduită pentru persoanele acreditate (după caz) existent pentru Campionatul UEFA Under-21 Georgia-România 2023.

2.Intrarea

2.1.     Intrarea pe Stadion va fi permisă numai la prezentarea unui Bilet valabil şi/sau unei Acreditări valabile pentru fiecare persoană în parte, indiferent de vârstă. Biletul şi/sau Acreditarea trebuie prezentate pentru control la intrare şi în incinta Stadionului, la cererea oricărei persoane desemnate de UEFA şi/sau Asociația-gazdă relevantă sau la cererea organelor de poliţie. La cerere, trebuie să se facă dovada identităţii prin prezentarea unui document oficial. Refuzul de a coopera va conduce la interzicerea accesului pe Stadion sau la evacuarea de pe Stadion.
    
2.2.     Valabilitatea şi modul de utilizare a Biletelor şi Acreditărilor se vor stabili în conformitate cu termenele şi condiţiile relevante pentru Biletele şi Acreditările la Campionatul UEFA Under-21 Georgia-România 2023. Posesorii de Bilete şi Acreditări pot intra pe stadion numai pe baza unui Bilet sau unei Acreditări dobândite  acordate şi utilizate în conformitate cu respectivele termene şi condiţii. Biletele şi Acreditările obţinute din surse neautorizate vor fi nule.
2.3.    Posesorii de bilete care nu au împlinit vârsta de 16 ani vor putea intra pe Stadion numai însoţit de un adult care va răspunde pentru ei. Adultul însoţitor trebuie să deţină, la rândul său, un Bilet.
2.4.     Persoanele cu dizabilităţi vor putea ajunge în zonele accesibile pe la intrările special prevăzute în acest scop, prin prezentarea unui Bilet valabil pentru persoane cu dizabilităţi. Orice persoană însoţitoare trebuie să deţină, la rândul său, un Bilet. Dovada dizabilităţii trebuie prezentată la cererea oricărei persoane desemnate de UEFA şi/sau Asociația-gazdă relevantă.
2.5.     Accesul cu vehicule şi parcarea acestora la Stadion sunt permise numai pe baza unei autorizaţii speciale din partea UEFA şi/sau Asociației-gazdă relevante.

3.Controlul persoanelor

3.1.    Toate persoanele care intră pe Stadion sunt obligate să prezintă şi, la cerere, să predea pentru verificare Biletul şi/sau Acreditarea persoanelor desemnate de UEFA şi/sau Asociația-gazdă relevantă sau organelor de poliţie.

3.2.    Orice persoană desemnată de UEFA şi/sau Asociația-gazdă relevantă sau organele de poliţie au dreptul să verifice - inclusiv cu ajutorul mijloacelor tehnice - dacă persoanele prezintă un posibil risc de tulburare a liniştii publice, în special în baza faptului că au consumat băuturi alcoolice sau droguri sau că posed arme sau alte obiecte interzise. Orice persoană calificată desemnată de UEFA şi/sau Asociația-gazdă relevantă şi orice agent de poliţie are dreptul să percheziţioneze îmbrăcămintea şi celelalte bunuri aflate în posesia oricărei persoane.

3.3.    Obiectele interzise vor fi confiscate de o persoană desemnată de UEFA şi/sau Asociația-gazdă relevantă sau trebuie lăsate de proprietar, în măsura posibilităţilor, la locul de depozitare a bagajelor. Persoanele desemnate de UEFA şi/sau Asociația-gazdă relevantă au dreptul de a refuza depozitarea anumitor obiecte la locul de depozitare a bagajelor. 

3.4.    Oricărei persoane care refuză să respecte Regulamentul de Stadion sau care prezintă un risc pentru siguranţă sau securitate i se va refuza şi interzice accesul pe Stadion, fără ca acest lucru să excludă luarea altor măsuri împotriva persoanei respective. 

3.5.    Oricărei persoane care foloseşte în mod neautorizat un Bilet sau care se află sub o interdicţie de acces pe stadioane i se va refuza accesul pe Stadion, iar persoana respectivă trebuie să restituie imediat Biletul către UEFA şi/sau Asociația-gazdă relevantă (conform instrucţiunilor primite), în conformitate cu Termenele şi condiţiile de vânzare a biletelor. Reguli similare se aplică oricărei utilizări a unei Acreditări care nu este conformă cu Termenele şi condiţiile de acreditare.

4.Comportamentul pe stadion
4.1.Toate persoanele care intră pe Stadion trebuie:

a)să respecte orice politici şi proceduri existente în legătură cu măsurile sanitare; 
b)să se comporte într-un mod care să nu afecteze, vătămeze, pună în pericol, obstrucţioneze inutil sau deranjeze celelalte persoane şi care să nu provoace daune;
c)să respecte instrucţiunile persoanelor desemnate de UEFA şi/sau Asociația-gazdă relevantă sau ale organelor de poliţie, pompieri sau alte servicii de urgenţă; 
d)să ocupe locul care le-a fost alocat, indicat pe Bilet, şi să utilizeze căile de acces corespunzătoare. O persoană va fi obligată să stea pe alt loc decât cel indicat pe bilet, din motive de siguranţă sau organizatorice / operaţionale dacă i se solicită acest lucru de către o persoană desemnată de UEFA şi/sau Asociația-gazdă relevantă sau organele de poliţie.

4.2.Sunt interzise:
a)aruncarea obiectelor de orice fel din tribune pe teren; 
b)intrarea pe teren din tribune 
Orice persoană care încalcă aceste prevederi poate fi urmărită penal.
 
4.3.Dacă o persoană ia cunoştinţă de orice daune aduse bunurilor sau orice accident, aceasta trebuie să anunţe imediat o persoană desemnată de UEFA şi/sau Asociația-gazdă relevantă sau organele de poliţie.

4.4.Accesul va fi strict limitat la cel la care are dreptul posesorul de Bilet, Acreditare şi/sau, dacă este cazul, dispozitiv suplimentar de acces. 

4.5.Pot fi impuse şi alte solicitări excepţionale pentru a se preveni, reduce sau elimina pericolele care ameninţă viaţa, sănătatea sau bunurile. Instrucţiunile date de o persoană desemnată de UEFA şi/sau Asociația-gazdă relevantă sau organele de poliţie trebuie respectate, iar refuzul de a coopera va conduce la evacuarea de pe Stadion.

4.6.Gunoiul şi ambalajele goale vor fi aruncate în coşurile şi containerele existente pe Stadion. Se vor respecta orice măsuri de separare a deşeurilor.

4.7.Fumatul - inclusiv al ţigărilor electronice sau pe bază de căldură care nu arde tutunul - este interzis pe Stadion, cu excepţia locurilor pentru fumat special amenajate, în măsura în care legislaţia aplicabilă permite acest lucru.  

5.Înregistrarea şi transmisia de sunet şi imagini

5.1.Toate persoanele care asistă la Campionatul UEFA Under-21 România-Georgia 2023 confirmă faptul că au fost informate că este posibil să fie fotografiate, filmate sau înregistrate de UEFA şi/sau Asociația-gazdă relevantă (şi/sau orice terţi desemnaţi de acestea), care vor avea dreptul, fără limitare în timp sau pe durata maximă permisă de legislaţia aplicabilă, să utilizeze, să radiodifuzeze, să publice şi să acorde pe bază de licenţă, în mod rezonabil, fără nicio obligaţie de plată în bani sau altă formă de compensaţie, vocea, imaginea şi înfăţişarea persoanelor respective, prin imagini video şi/sau sunet difuzate în direct sau înregistrate, prezentate, radiodifuzate sau transmise în alte moduri sau înregistrări, fotografii sau orice alte mijloace tehnologice existente şi/sau viitoare. 

5.2.Persoanele care asistă la Campionatul UEFA Under-21 România-Georgia 2023 nu vor colecta, prelua, înregistra, utiliza sau transmite prin Internet, radio, televiziune sau alte mijloace existente sau viitoare sunete, imagini, înregistrări sau descrieri ale Stadionului sau meciului (inclusiv orice rezultate, date statistice, informaţii sau alte date referitoare la meci, nici în întregime şi nici în parte) -- şi nici nu vor ajuta alte persoane să desfăşoare astfel de activităţi -- decât pentru uzul exclusiv privat, la domiciliu.

6.Obiectele şi comportamentele interzise.

6.1.Se interzice aducerea pe Stadion a următoarelor obiecte, cu excepţia cazului în care acest lucru este autorizat (dacă şi când este relevant) de UEFA şi/sau Asociația-gazdă relevantă:

a)genţi mai mari decât formatul A4 (210 mm x 297 mm x 210 mm); 
b)arme de orice fel sau orice obiect care poate fi adaptat pentru a fi folosit ca armă sau proiectil (inclusiv umbrelele-baston). Pentru a se evita orice dubiu, un dispozitiv portabil de încărcare a telefonului mobil care este mai mic decât telefonul nu va fi considerat drept proiectil şi va fi permis accesul cu el pe Stadion; 
c)sticle, borcane sau doze de orice fel, precum şi alte obiecte din plastic, sticlă sau alte materiale fragile, cu excepţia celor necesare din motive medicale dovedite în mod corespunzător; 
d)artificii, torţe, praf fumigen, bombe fumigene sau alte articole pirotehnice; 
e)spray-uri cu gaz, substanţe corozive/inflamabile, vopsele sau recipiente cu substanţe dăunătoare sănătăţii sau foarte inflamabile; 
f)articole de acoperire a feţei, inclusiv căşti, cagule şi măşti de schi; 
g)indicatoare laser; 
h)drone; 
i)alimente de orice fel, cu excepţia celor necesare din motive medicale dovedite corespunzător; 
j)alcool, droguri, medicamente sau alte substanţe stupefiante sau periculoase, cu excepţia substanţelor necesare din motive medicale dovedite corespunzător;  
k)materiale cu caracter jignitor, rasist, xenofob, sexist, religios, politic sau alte materiale ilegale / interzise, inclusiv materiale de propagandă discriminatorie; 
l)orice obiecte sau materiale promoţionale comerciale, inclusiv bannere, pancarte, simboluri şi pliante; 
m)beţe de steag flexibile mai mari de 1 (un) metru în lungime şi 1 (un) cm în diametru; 
n)bannere sau steaguri mai mari de 2,0 (doi) x 1,5 (unu virgulă cinci) metri. Steagurile şi bannerele mai mici pot fi permise, cu condiţia să fie confecţionate din materiale considerate neinflamabile şi care respectă cerinţele legislaţiei aplicabile.  Toate bannerele sau steagurile mai mari de 2,0 (doi) x 1,5 (unu virgulă cinci) metri sunt permise numai în baza unei cereri scrise aprobate de UEFA şi/sau Asociația-gazdă relevantă; 
o)dispozitive electronice, mecanice sau manuale de producere a sunetului, cum ar fi megafoanele; 
p)camere foto şi video profesionale sau alte echipamente profesionale de înregistrare audio şi video, înţelegându-se faptul că pe Stadion pot fi aduse camere foto şi video şi alte dispozitive de înregistrare audio şi video pentru uzul personal, care vor fi acceptate ca atare de UEFA şi/sau Asociația-gazdă relevantă; 
q)toate dispozitivele utilizate pentru transmiterea sau difuzarea oricărui conţinut cu încălcarea prevederilor clauzei 5.2; 
r)animale, cu excepţia câinilor ghizi şi/sau însoţitori (cu condiţia ca accesul lor pe Stadion să fie permis de legislaţia aplicabilă).

În cazul în care există dubii cu privire la orice obiect adus pe stadion, persoana relevantă desemnată de UEFA şi/sau Asociația-gazdă relevantă va avea responsabilitatea de a decide ce obiecte sunt permise sau interzise conform Regulamentului de stadion.

6.2.În incinta stadionului, sunt strict interzise următoarele acţiuni:
     
a)aruncarea de obiecte sau lichide de orice fel, în special în direcţia altor persoane sau în direcţia zonei din jurul terenului sau a terenului propriu-zis; 
b)aprinderea focului sau eliberarea ori lansarea de artificii, torţe sau alte dispozitive pirotehnice; 
c)exprimarea sau difuzarea de mesaje cu caracter jignitor, rasist, xenofob, sexist, religios, politic sau alte mesaje ilegale / interzise, în special mesaje de propagandă discriminatorie; 
d)orice acţiune care poate fi interpretată de ceilalţi ca fiind periculoasă, provocatoare, ameninţătoare, discriminatorie sau jignitoare; 
e)vânzarea de bunuri sau bilete, distribuirea de materiale (inclusiv tipărite) sau orice obiecte, desfăşurarea de acţiuni de colectare sau desfăşurarea altor activităţi promoţionale sau comerciale fără aprobarea prealabilă în scris de către UEFA şi/sau Asociația-gazdă relevantă, după caz;  
f)escaladarea sau urcarea pe structuri şi instalaţii care nu sunt destinate în mod expres acestui scop; 
g)scrierea, pictarea sau aplicarea oricăror elemente pe elementele structurale, instalaţii sau căile de acces; 
h)satisfacerea nevoilor fiziologice în alte locuri decât la toalete sau aruncarea pe stadion a obiectelor cum ar fi gunoiul, ambalajele sau recipientele goale; 
i)urcarea cu picioarele pe scaune în zonele destinate spectatorilor; 
j)mascarea sau camuflarea (în special a feţei) într-un mod care să împiedice recunoaşterea; 
k)cu excepţia cazului în care UEFA şi/sau Asociația-gazdă relevantă autorizează acest lucru, intrarea în zonele închise pentru public (de exemplu, săli de evenimente sau zone pentru VIP şi presă) sau în care accesul este limitat la posesorii anumitor Bilete, Acreditări şi/sau, dacă este cazul, dispozitive suplimentare de acces, dacă persoana în cauză nu are dreptul să intre în zonele respective; 
l)cu excepţia cazului în care UEFA şi/sau Asociația-gazdă relevantă autorizează acest lucru, obstrucţionarea sau staţionarea în zonele deschise circulaţiei, pe alei şi drumuri, la intrările şi ieşirile zonelor pentru vizitatori şi la ieşirile de urgenţă; 
m)cu excepţia cazului în care UEFA şi/sau Asociația-gazdă relevantă autorizează acest lucru, intrarea pe teren sau în zona din jurul terenului; 
n)orice alt comportament care este considerat o ameninţare pentru siguranţă şi care este interzis de personalul de securitate de pe Stadion. 
Lista de mai sus nu este exhaustivă şi toate persoanele vor respecta instrucţiunile personalului de siguranţă şi securitate de pe stadion în legătură cu comportamentul lor.

7.Încălcarea regulamentului de stadion

Cu respectarea legislaţiei aplicabile, orice încălcare a Regulamentului de stadion poate duce la aplicarea următoarelor sancţiuni:

a)evacuarea de pe stadion şi, eventual, transmiterea unei reclamaţii către organele de poliţie; 
b)interdicţia accesului pe Stadion al persoanei care încalcă regulamentul pe durata unei părţi sau a întregului Campionat UEFA Under-21 Georgia-România 2023, în conformitate cu Termenele şi condiţiile de acreditare sau cu termenele şi condiţiile de vânzare a biletelor (după caz); 
c)anularea şi invalidarea, fără rambursare, a Biletului şi a oricăror alte Bilete cumpărate sau obţinute de persoana vinovată la Campionatul UEFA Under-21 Georgia-România 2023, în conformitate cu Termenele şi condiţiile de vânzare a biletelor; 
d)transmiterea, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, a datelor personale ale persoanei vinovate către asociaţiile naţionale de fotbal relevante şi/sau organele de poliţie în vederea luării măsurilor corespunzătoare (de exemplu, interdicţia de intrare pe stadioane la nivel naţional); 
e)iniţierea de acţiuni în justiţie de către UEFA şi/sau Asociația-gazdă relevantă sau orice alte persoane fizice sau juridice îndreptăţite;
f)perceperea de penalităţi sau daune în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

UEFA şi/sau Asociația-gazdă relevantă îşi rezervă dreptul de a apela la orice alte căi de atac pe care le au la dispoziţie, la libera lor alegere.

8.Supravegherea video

În scopul asigurării siguranţei publicului, Stadionul este dotat cu un sistem de supraveghere video aflat sub controlul Asociaţiei-gazdă relevante, organelor de poliţie sau firmei private de securitate, ale cărui imagini este probabil să fie utilizate în cazul unor acţiuni în instanţă. Se asigură dreptul de acces, în conformitate cu legislaţia locală.                           

9.Răspunderea

În limitele impuse de legislaţia aplicabilă, persoanele care intră pe Stadion înţeleg că fac acest lucru pe propria răspundere şi că pot fi trase la răspundere pentru daunele sau pierderile provocate de acţiunile lor pe Stadion.

10.Divizibilitatea şi modificarea

10.1. Dacă orice prevederi ale Regulamentului de stadion sunt declarate nule, lipsite de efect sau inaplicabile de către orice instanţă de judecată competentă, restul prevederilor Regulamentului de stadion vor rămâne în vigoare, ca şi când respectivele prevederi nule, lipsite de efect sau inaplicabile nu ar fi existat.

10.2. UEFA şi Asociațiile-gazdă îşi rezervă dreptul de a aduce, la un moment dat, modificări rezonabile Regulamentului de stadion, cea mai nouă versiune în vigoare a acestuia fiind disponibilă pe situl oficial de Internet al UEFA, la adresa www.under21tickets.ro

11.Textul autentic

Regulamentul de stadion a fost redactat în limba engleză şi tradus în limbile georgiană şi română. În cazul oricărei neconcordanţe între texte, se va aplica versiunea în limba engleză. 

12.Legislaţia aplicabilă şi instanţele competente

12.1.Regulamentul de stadion va fi guvernat de legislaţia ţării în care se desfăşoară Meciul relevant şi va fi interpretat în conformitate cu aceasta.

12.2.Toate litigiile care decurg din regulamentul de stadion sau sunt legate de acesta vor fi soluţionate de instanţa de judecată competentă din ţara în care se desfăşoară Meciul relevant.