Se afiseaza pagina ...

Politica de rambursare

TERMENE ŞI CONDIŢII DE VÂNZARE A BILETELOR LA TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI EUROPEAN UEFA UNDER-21 2021/2023

POLITICA DE RAMBURSARE A BILETELOR PENTRU MECIURILE ORGANIZATE ÎN ROMÂNIA

 

Următoarele condiţii reglementează procedura de obţinere a rambursării Biletelor pentru Turneul Final al Campionatului European UEFA Under-21 2021/2023, pentru meciurile organizate în România. Termenii scrişi cu iniţială majusculă vor avea sensul definit de termenele şi condiţiile de vânzare a biletelor, disponibile la adresa www.under21tickets.ro sau la orice altă adresă de Internet comunicată de UEFA.

 

În conformitate cu termenele şi condiţiile de vânzare a biletelor, achiziţionarea Biletelor constituie un acord ferm şi irevocabil de cumpărare şi plată a Biletelor. Cu excepţia situaţiilor prevăzute în cele ce urmează, Biletele nu pot fi anulate de Solicitant (sau Solicitantul Acceptat, după caz) din niciun motiv (inclusiv dacă Solicitantul (sau Solicitantul Acceptat, după caz, sau invitaţii săi nu pot participa sau aleg să nu participe la meci), iar cererile de rambursare vor fi refuzate automat în astfel de situaţii. Rambursările de Bilete se vor efectua numai în situaţiile şi în modalităţile descrise în cele ce urmează.

În sensul prezentei politici de rambursare, prin „forţă majoră” se înţelege orice eveniment care afectează Turneul Final al Campionatului European UEFA Under-21 2021/2023 organizat în România, meciul relevant şi/sau stadionul relevant, care este provocat sau poate fi atribuit unor acţiuni, evenimente, omisiuni sau accidente care depăşesc sfera rezonabilă de control a UEFA şi/sau Asociaţiei-Gazdă, incluzând, dar fără a se limita la acestea, orice greve sau conflicte de muncă, incendii, condiţii meteorologice neobişnuit de nefavorabile, inundaţii, fulgere, furtuni, explozii, seisme, surpări de teren, deteriorări structurale, epidemii, pandemii sau alte dezastre fizice naturale, revolte, boli, tulburări civile, conflicte armate, războaie sau acţiuni teroriste (efective, anticipate sau în legătură cu care există ameninţări).

 

Amânarea meciului

În sensul prezentei politici de rambursare, Meciul este „amânat” dacă, indiferent de motiv, nu începe la data stabilită iniţial şi este reprogramat de UEFA la o dată ulterioară.

În cazul amânării Meciului înainte de intrarea pe Stadion şi al amânării înainte de lovitura de începere, indiferent de motiv, Biletele vor fi valabile pentru data la care este reprogramat Meciul. Solicitantul Acceptat va avea dreptul la rambursarea unei sume egale cu valoarea nominală a Biletelor, dacă nu poate participa la data la care este reprogramat Meciul.

În sensul prezentei politici de rambursare, un Meci care, indiferent de motiv, nu începe la ora prevăzută iniţial, dar începe, totuşi, la data prevăzută iniţial nu va fi considerat amânat.

 

Anularea meciului

În sensul prezentei politici de rambursare, Meciul este „anulat” dacă, indiferent de motiv, conform celor decise de UEFA şi/sau autorităţile statului şi/sau locale relevante, nu începe la data stabilită iniţial şi nu este reprogramat de UEFA la o dată ulterioară.

Dacă Meciul este anulat, Solicitantul Acceptat va avea dreptul la rambursarea unei sume egale cu valoarea nominală a Biletelor.

 

Abandonarea meciului după începere

În sensul prezentei politici de rambursare, Meciul este „abandonat” dacă începe la data prevăzută iniţial, dar nu se joacă până la final, indiferent de motiv.

Dacă Meciul este abandonat şi reprogramat de UEFA la o dată ulterioară, Biletul va fi valabil pentru data reprogramării. Solicitantul Acceptat va avea dreptul la rambursarea unei sume egale cu valoarea nominală a Biletelor, dacă nu poate participa la data la care este reprogramat Meciul.

Dacă Meciul este abandonat şi nu este reprogramat de UEFA, Solicitantul Acceptat va avea dreptul să solicite o rambursare conform prevederilor următoare:

a) Dacă decizia de abandonare a fost luată din orice cauză de forţă majoră, se va rambursa o parte a valorii nominale a Biletului proporţională cu partea din durata meciului care nu s-a jucat ca urmare a abandonării; sau

b) Dacă decizia de abandonare a meciului a fost luată din alt motiv decât forţa majoră, se va rambursa o sumă egală cu valoarea nominală a Biletului.

 

Schimbarea locului de desfăşurare

În sensul prezentei politici de rambursare, „schimbarea locului de desfăşurare” se produce atunci când, indiferent de motiv, Meciul este reprogramat de UEFA pe un alt stadion decât cel prevăzut la momentul achiziţionării Biletului.

În cazul schimbării locului de desfăşurare:

a) Dacă UEFA anunţă Solicitantul Acceptat că Biletele sale nu sunt valabile în locul unde a fost reprogramat Meciul (de exemplu, din cauza limitărilor noului stadion), UEFA nu va avea nicio obligaţie faţă de Solicitantul Acceptat, ci îi va rambursa acestuia o sumă egală cu valoarea nominală a Biletelor.

b) Dacă UEFA anunţă Solicitantul Acceptat că Biletele sale sunt valabile în locul unde a fost reprogramat Meciul, Solicitantul Acceptat va avea dreptul: (i) să utilizeze Biletele pentru a participa la Meci la locul unde acesta a fost reprogramat sau (ii) să îşi anuleze Biletele şi să solicite rambursarea unei sume egale cu valoarea nominală a Biletelor, în cazul în care nu poate sau nu doreşte să participe la Meciul reprogramat.

 

Reducerea capacităţii Stadionului

În sensul prezentei politici de rambursare, „reducerea capacităţii Stadionului” intervine atunci când capacitatea Stadionului este redusă după vânzarea Biletelor (i) în conformitate cu legislaţia ţării sau oraşului / districtului etc. în care urmează să se desfăşoare Meciul sau (ii) în urma unei decizii a UEFA şi/sau a guvernului şi/sau autorităţilor locale relevante.

Dacă UEFA anunţă Solicitantul Acceptat că Biletele sale nu sunt valabile în urma reducerii capacităţii Stadionului, UEFA nu va avea nicio obligaţie faţă de Solicitantul Acceptat, ci îi va rambursa acestuia o sumă egală cu valoarea nominală a Biletelor.

 

Meciul se joacă fără public

În sensul prezentei politici de rambursare, „meciul se joacă fără public” dacă spectatorilor nu li se permite să asiste la meci (i) în conformitate cu legislaţia ţării sau oraşului / districtului etc. în care urmează să se desfăşoare Meciul sau (ii) în urma unei decizii a UEFA şi/sau a autorităţilor de stat şi/sau autorităţilor locale relevante, după ce Biletele au fost vândute.

Dacă UEFA anunţă Solicitantul Acceptat că Biletele sale nu sunt valabile ca urmare a jucării fără public a Meciului, UEFA nu va avea nicio obligaţie faţă de Solicitantul Acceptat, ci îi va rambursa acestuia o sumă egală cu valoarea nominală a Biletelor.

 

Intrarea pe Stadion la Meciurile reprogramate

Dacă, în situaţiile descrise mai sus, Biletele sunt valabile pentru Meciurile reprogramate, intrarea pe Stadion la Meciurile respective va fi permisă numai în baza prezentării de către Posesorul de Bilet a Biletului relevant şi va fi condiţionată de respectarea oricăror alte condiţii anunţate de UEFA la momentul respectiv.

Procedurile de rambursare

Dacă se aplică oricare dintre situaţiile de mai sus, UEFA va comunica: (i) detalii privind către cine şi unde trebuie trimise cererile de rambursare; şi (ii) orice instrucţiuni speciale referitoare la cererile de rambursare şi termenele-limită.

Cererile de rambursare în baza prezentei politici de rambursare pot fi formulate numai de către Solicitantul Acceptat. Nicio cerere de rambursare depusă de un terţ nu va fi procesată.

Rambursările se vor efectua prin aceeaşi metodă de plată folosită iniţial pentru achiziţionarea Biletelor, fără excepţie, în afara cazurilor în care rambursarea nu poate fi procesată prin metoda de plată iniţială (de exemplu, din cauza expirării sau închiderii ulterioare a contului bancar), când rambursarea se va realiza prin mijloace alternative corespunzătoare către persoana fizică/juridică indicată în factura relevantă. Vă rugăm să aşteptaţi cel puţin 30 de zile procesarea rambursării.

În fiecare din situaţiile de mai sus, UEFA şi Asociaţia-Gazdă nu vor răspunde pentru nicio sumă care depăşeşte valoarea nominală a Biletului, incluzând, de exemplu, dar fără a se limita la acestea, orice cheltuieli cu cazarea / hotelul şi/sau transportul.

Nu se va realiza rambursarea în nicio altă situaţie în afara celor prevăzute în prezenta politică (inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, situaţia în care Posesorul de Bilet este evacuat de pe Stadion).