Se afiseaza pagina ...

Termeni si conditii

TERMENE ŞI CONDIŢII DE VÂNZARE A BILETELOR LA TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI EUROPEAN UEFA UNDER-21 2021/2023

A.            INTRODUCERE

1.            Domeniul de aplicare

Următoarele Termene şi condiţii de vânzare a biletelor la turneul final al Campionatului European UEFA Under-21 2021/2023 („termenele şi condiţiile”) au rolul de a asigura un proces echitabil, corect şi eficient de achiziţionare, distribuire şi utilizare a biletelor la turneul final al Campionatului European UEFA Under-21 2021/2023 pentru meciurile care se vor desfăşura în România. Achiziţia, distribuirea şi utilizarea acestor bilete sunt reglementate de următoarele termene şi condiţii şi de orice alte legi şi reglementări aplicabile (definite mai jos la „Legislaţia aplicabilă” şi „Reglementări”) referitoare la accesul pe stadioane şi utilizarea stadioanelor (definite mai jos). 

2.            Definiţii

Bilet de accesibilitate

 

 

unul dintre tipurile de bilete puse în vânzare pentru meciuri, constând din bilete cu locuri uşor accesibile sau bilete pentru scaun rulant.

Legislaţia aplicabilă

toate legile, actele legislative, normele de common law, reglementările, ordonanţele, codurile, regulamentele, directivele, ordinele, permisele, tarifele vamale şi aprobările, inclusiv cele referitoare la protecţia mediului, sănătate şi siguranţă sau măsurile sanitare în contextul COVID-19, ale oricărei autorităţi guvernamentale sau locale, care sunt aplicabile cumpărătorului, posesorului de bilet şi/sau invitatului ori obiectului prezentelor termene şi condiţii.

Cumpărător

orice persoană fizică în vârstă de peste 18 ani, care are capacitatea juridică de a solicita şi a încheia o înţelegere pentru cumpărarea de bilete la turneu în conformitate cu prezentele termene şi condiţii şi cu termenele şi condiţiile FRF.

Bilet de însoţitor

bilet gratuit pentru publicul general, emis împreună cu un bilet de accesibilitate în baza articolului 3.5 pentru uzul însoţitorului / asistentului personal care însoţeşte un posesor de bilet cu dizabilităţi.

Bilet cu loc uşor accesibil

bilet pentru persoane cu dizabilităţi care nu folosesc un scaun rulant, dar care au nevoie de un loc uşor accesibil, aflat în apropierea dotărilor accesibile de pe stadion.

Invitat

o persoană care îl insoţeşte pe cumpărator la meci şi către care pot fi transferate bilete în conformitate cu prezentele termene şi condiţii.

Asociaţie / asociaţii gazdă

următoarele asociaţii naţionale de fotbal care răspund de organizarea şi găzduirea meciurilor pe teritoriul-gazdă:

a)    Federaţia Română de Fotbal, cu sediul în strada Vasile Şerbănică nr. 12, Sector 2, Bucureşti, România („FRF”); şi

b)    Federaţia Georgiană de Fotbal, cu sediul în 76a Chavchavadze Ave. 0179 Tbilisi, Georgia.

Pentru a se evita orice dubiu, asociaţiile-gazdă sunt considerate a fi „organizatorul” meciurilor şi turneului, conform legislaţiei aplicabile.

Teritoriul / teritoriile gazdă

România şi Georgia

Meci(uri)

orice meci oficial desfăşurat în cadrul turneului.

Platformă de vânzare online a biletelor

Situl de Internet al vânzătorului de bilete, de la adresa www.under21tickets.ro

Preţul de achiziţie

preţul total de achiziţie a biletelor alese de cumpărător, cu TVA inclus.

Politica de rambursare

politica de rambursare în vigoare la un moment dat, care poate fi consultată pe situl de Internet, la adresa www.under21tickets.ro

 

Reglementări

înseamnă, fără a se limita la acestea, prevederile următoarelor:

 

-       regulamentele stadioanelor; şi/sau

 

-       statutele şi regulamentele UEFA şi asociaţiei-gazdă aplicabile turneului

Stadion

întregul perimetru al stadionului pe care se desfăşoară meciul relevant şi orice alte zone care necesită posesia unui bilet pentru acces (sau a altui dispozitiv de acces, dacă este cazul).

Proprietarul stadionului

proprietarul stadionului relevant şi orice operator sau cesionar al acestuia.  

Regulamentul stadionului

regulamentul stadionului, aplicabil la meci, care poate fi consultat la adresa www.under21tickets.ro

Bilet

biletul în format tipărit sau electronic / pe mobil deţinut de posesorul de bilet, care (în conformitate cu prezentele termene şi condiţii) îi conferă acestuia dreptul de a asista la meciul relevant şi de a ocupa un loc pe stadionul relevant, conform celor indicate pe fiecare bilet.

Agent de bilete

S.C. DEPARTAMENTUL LOGISTIC EVENT SRL, cu sediul social în Str. Ion Neculce nr. 14, Sector 1, Bucureşti, nr. VAT 18215878, desemnat de către vânzătorul de bilete pentru a comercializa biletele în numele său.

Posesor de bilet

orice persoană care deţine efectiv şi legitim un bilet, incluzând, dar fara a se limita la aceştia, persoanele care au cumparat un bilet şi pe invitaţii lor (după caz).

Vânzător de bilete

FRF, care are comercializează biletele la meciurile care se desfăşoară pe teritoriul său gazdă.

Turneu

Turneul final al Campionatului European UEFA Under-21 2021/2023, care se va desfăşura între 21 iunie 2023 şi 8 iulie 2023 sau între orice alte date anunţate de UEFA.

UEFA

Union des associations européennes de football, cu sediul în Route de Genève 46, 1260 Nyon 2, Elveţia.

UEFA Events SA

UEFA Events SA, cu sediul în Route de Genève 46, 1260 Nyon 2, Elveţia, filială deţinută în totalitate de UEFA.

 

Părţile UEFA

UEFA ŞI UEFA Events SA.  Pentru a evita orice dubiu, părţile UEFA nu au calitatea de vânzător de bilete pentru turneu; vânzătorul de bilete este cel definit mai sus.

 

Bilet pentru scaun rulant

bilet pentru o persoană cu dizabilităţi care foloseşte un scaun rulant, aflat într-un spaţiu special destinat scaunelor rulante de pe stadion.

 

 

B.            Vânzarea biletelor

3.            Reguli generale de achiziţie

3.1.         În sensul prezentelor termene şi condiţii, vânzătorul de bilete este cel care comercializează biletele, iar asociaţiile-gazdă sunt organizatorul turneului, răspunzând de desfăşurarea acestuia.  UEFA este deţinătoarea drepturilor comerciale aferente turneului.

3.2.         În funcţie de disponibilitate, cumpărătorii pot achiziţiona bilete de la agentul de bilete prin următoarele metode şi în conformitate cu regulamentul şi cerinţele de achiziţionare comunicate cumpărătorului de către FRF şi agentul de bilete:

a.         prin intermediul platformei de vânzare online a biletelor, care va fi deschisă din data de 13 martie 2023 până la data specificată pe platforma de vânzare online a biletelor;

b.         dacă este cazul, de la casele de bilete aflate la stadioane.  Pentru a se evita orice dubiu, părţile UEFA, FRF şi agentul de bilete nu garantează că biletele se vor putea cumpăra de la casele de bilete ale stadioanelor.

3.3.         La achiziţionarea unui bilet, cumpărătorul confirmă faptul că a citit şi înţeles şi este de acord să respecte prezentele termene şi condiţii şi termenele şi condiţiile AF din România, disponibile la adresa [under21tickets.ro].

3.4.         În cursul procesului de achiziţionare a biletului (indiferent dacă aceasta se realizează prin intermediul platformei de vânzare online a biletelor sau printr-o altă metodă autorizată), cumpărătorului i se va solicita să îşi furnizeze numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail şi codul numeric personal (CNP).  De asemenea, cumpărătorului i se va solicita să furnizeze şi numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail şi codul numeric personal (CNP) al fiecărui invitat al său.

3.5.         Biletele vor fi disponibile în categoriile de preţuri, în pachetele, la preţurile şi la locaţiile indicate pe platforma de vânzare online a biletelor sau comunicate în orice alt mod cumpărătorului în cursul procesului de achiziţie (fie online, fie la punctele de vânzare fizică a biletelor). Planul locurilor cu indicarea categoriilor de preţ va fi publicat pe platforma de vânzare online a biletelor. Părţile UEFA, FRF şi agentul de bilete nu garantează posibilitatea cumpărătorului de a achiziţiona bilete dintr-o anumită categorie sau orice fel de bilete.

3.6.         Va fi disponibil spre achiziţie un număr limitat de bilete de accesibilitate (fie cu loc uşor accesibil, fie pentru scaun rulant) la turneu, conform instrucţiunilor vânzătorului de bilete comunicate cumpărătorilor pe pagina www.under21tickets.ro. Biletele de accesibilitate vor fi livrate celor care le cumpără împreună cu un bilet gratuit de însoţitor.

3.7.         Locurile aferente biletelor de accesibilitate se pot afla în diferite zone ale stadionului, în funcţie de configuraţia acestuia.

3.8.         Cumpărătorilor care solicită bilete de accesibilitate vor trebui să prezinte un document oficial valabil care să confirme dizabilitatea, conform instrucţiunilor şi cerinţelor suplimentare ale vânzătorului de bilete.

3.9.         Fiecare cumpărător poate achiziţiona maximum patru bilete pe meci. Achiziţiile care depăşesc patru bilete pe meci nu sunt permise şi vor fi refuzate sau anulate.

4.            Plata

4.1.         Plata biletelor se poate efectua prim metodele indicate cumpărătorului de AF din România.

5.            Acceptarea ofertei

5.1.         Acordul dintre vânzătorul de bilete şi cumpărătorul relevant privind achiziţia biletelor va fi încheiat (conform prezentelor termene şi condiţii şi termenelor şi condiţiilor AF din România) numai după efectuarea cu succes a plăţii pentru bilete conform articolului 4.

6.            Distribuirea biletelor

6.1.         Biletele vor fi distribuite către cumpărători astfel:

a.         imediat, dacă sunt achiziţionate de la casele de bilete fizice indicate la articolul 3.1.b;

b.         prin expediere pe adresa de livrare a cumpărătorului specificată pe platforma de vânzare online a biletelor; sau

c.          ca bilete electronice „Print@home”, dacă această metodă este pusă la dispoziţie de vânzătorul de bilete (care are libertatea deplină de a decide să ofere sau nu această metodă)..  Fiecare posesor de bilet trebuie să prezinte la stadion biletul electronic imprimat pe hârtie sau afişat pe un dispozitiv mobil.  În cazul în care cumpărătorul a fost informat că biletele vor fi remise în format electronic prin „Print@home”, acestuia îi revine responsabilitatea de a imprima biletele sau a le prezenta pe un dispozitiv mobil la stadion, iar părţile UEFA, FRF şi agentul de bilete nu vor avea nicio obligaţie să imprime respectivele bilete pentru cumpărător şi/sau posesorul de bilete sau să furnizeze bilete alternative pe hârtie.

6.2.         Tichetele cu defecte, de exemplu, cu date ilizibile sau lipsa datelor privind locul, sau biletele deteriorate în timpul livrării către cumpărător îi vor fi anunţate agentului de bilete în termen de 3 (trei) zile de la primire (cu excepţia cazului în care biletele sunt distribuite imediat către cumpărător, când acesta trebuie să anunţe pe loc agentul de bilete). Biletele cu defecte vor fi înlocuite gratuit, cu condiţia ca biletele iniţiale cu defecte să fie returnate / remise agentului de bilete în starea lor iniţială.  Părţile UEFA, FRF, agentul de bilete şi proprietarul stadionului nu vor răspunde pentru biletele pierdute, furate, deteriorate sau distruse după ce au fost livrate cumpărătorului. În special, părţile UEFA, FRF, agentul de bilete şi proprietarul stadionului nu vor avea obligaţia de a rambursa preţul biletelor sau de a retipări biletele. 

6.3.         Biletele electronice cu defecte, cum ar fi cele imprimate ilizibil sau cu părţi lipsă, vor fi refuzate la intrarea pe stadion. UEFA, FRF, agentul de bilete şi proprietarul stadionului nu vor răspunde pentru biletele cu defecte, pierdute sau furate şi nu îşi asumă nicio obligaţie de a retipări sau rambursa astfel de bilete.

6.4.         Biletele vor rămâne în permanenţă în proprietatea UEFA.

C.            Utilizarea biletelor

7.            Interdicţii privind utilizarea biletelor

7.1.         Cu excepţia situaţiilor permise în mod expres de articolul 7.2, orice revânzare, transfer, oferire spre revânzare sau transfer al biletelor ori publicitate în acest scop, gratuit sau contra cost, sunt interzise. 

7.2.         Cumpărătorului îi este permis să transfere bilete către invitaţii săi, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii (cumulative):

a.         biletele sunt destinate uzului lor personal

b.         acest transfer permis nu se efectuează în schimbul unei plăţi suplimentare peste valoarea nominală a biletului şi

c.          prin acceptarea transferului biletelor de la cumpărător, invitaţii sunt de acord să respecte prezentele termene şi condiţii.

7.3.         Biletele:

a.         nu pot fi folosite pentru promovare, publicitare, colectare de fonduri, licitaţii, tombole sau în alte scopuri comerciale sau necomerciale similare;

b.         nu pot fi folosite ca premiu (sau parte a unui premiu) în niciun concurs, competiţie, joc de noroc (promoţional), joc de loterie sau tragere la sorţi;

c.          nu pot fi combinate şi vândute ca parte a niciunui pachet de bunuri sau servicii; şi

d.         nu pot fi combinate şi vândute ca parte a niciunui pachet turistic sau de servicii hoteliere (de exemplu, combinaţii între bilete de avion, cazare şi aceste bilete).

7.4.         Posesorii de bilete:

a.         nu pot desfăşura acţiuni de publicitate sau promovare legate de părţile UEFA, meciuri sau turneu;

b.         nu pot face publicitate, promova, da gratuit, distribui, vinde sau oferi spre vânzare niciun produs sau serviciu în nicio parte a stadionului sau prin afişare de mesaje publicitare evidente pe îmbrăcămintea purtată sau pe obiectele aduse în interiorul stadionului; şi

c.          nu pot exploata niciun fel de posibilităţi de marketing sau promovare legate de bilete.

Pentru a se evita orice dubiu, posesorilor de bilete le este interzisă afişarea pe stadion a oricăror mărci care ar putea avea scopuri de marketing sau promovare.

7.5.         Biletele achiziţionate sau folosite cu încălcarea prevederilor articolului 7 şi/sau articolului 12 din prezentele termene şi condiţii vor fi nule şi orice persoană care încearcă să folosească biletele astfel va fi considerată contravenientă şi i se va refuza accesul sau va fi evacuată de pe stadion, fără drept de recuperare a preţului biletelor, împotriva sa putând fi luate şi alte măsuri legale. Orice vânzări sau transferuri neautorizate de bilete pot fi reclamate la poliţie.

7.6.         Orice încălcare a prezentelor termene şi condiţii, a oricăror legi aplicabile şi/sau a oricăror regulamente va da dreptul părţilor UEFA şi/sau FRF să anuleze şi să invalideze biletul şi orice alte bilete care au fost achiziţionate de cumpărător pentru acelaşi meci sau pentru orice alt meci din România, fără drept la rambursare.

8.            Intrarea pe stadion

8.1.         Accesul pe stadion va fi permis în intervalul orar publicat pe situl de Internet al UEFA, la adresa www.under21tickets.ro.

8.2.         Intrarea pe stadion se va face:

a.         cu respectarea:

i.           prezentelor termene şi condiţii

ii.          regulamentului stadionului;

iii.        oricăror măsuri sau politici sanitare existente;

iv.         tuturor prevederilor legislaţiei aplicabile (scrise sau de altă natură, incluzând şi cerinţele de sănătate şi siguranţă şi orice măsuri sanitare în contextul COVID-19) care reglementează accesul sau prezenţa pe stadion, participarea la meci, utilizarea biletelor, certificatul general de siguranţă şi certificatul special de siguranţă aplicabile stadionului, emise de o autoritate competentă sau de o autoritate care are legătură cu desfăşurarea meciului pe stadion; şi

b.         va fi autorizată în baza prezentării câte unui bilet valabil de persoană (indiferent de vârstă) şi, la cerere, a unui act doveditor al identităţii, cu fotografie şi semnătură valabilă (paşaport sau carte de identitate naţională).

8.3.         Posesorii de bilete care părăsesc stadionul nu vor fi reprimiţi.

9.            Comportamentul pe stadion

9.1.         Din raţiuni de siguranţă şi securitate, toate persoanele care asistă la un meci, dacă şi atunci când li se solicită acest lucru de către stewarzi, personalul de securitate şi/sau alte persoane autorizate reprezentante ale organizatorului meciului:

a.         vor prezenta un bilet valabil, împreună cu un act doveditor al identităţii, cu fotografie şi semnătură valabilă (paşaport sau carte de identitate naţională);

b.         se vor supune verificărilor, controalelor corporale şi examinărilor – inclusiv prin folosirea de mijloace tehnice – pentru a se constata că nu sunt în posesia unor obiecte periculoase, interzise sau neautorizate. Personalul de siguranţă, stewarzii sau organele de poliţie vor avea dreptul să percheziţioneze îmbrăcămintea şi bunurile oricărei persoane; şi

c.          vor urma instrucţiunile şi îndrumările personalului de siguranţă, stewarzilor şi/sau organelor de poliţie şi/sau oricăror alte persoane autorizate pe stadion;

d.         vor respecta toate măsurile şi politicile sanitare existente pe stadion şi vor urma toate instrucţiunile personalului de siguranţă, stewarzilor şi/sau organelor de poliţie şi/sau oricăror alte persoane autorizate pe stadion legate de măsurile sanitare şi de igienă; şi

e.         se vor supune controalelor de siguranţă suplimentare în incinta stadionului, după caz.

9.2.         În incinta stadionului, vor fi strict interzise exprimarea şi difuzarea oricăror mesaje jignitoare, rasiste, xenofobe, sexiste (atât la adresa bărbaţilor, cât şi a femeilor), religioase, politice sau altor mesaje ilegale / interzise, în special a mesajelor de propagandă discriminatorii, sau posesia de astfel de materiale.

9.3.         Regulamentul stadionului cuprinde liste detaliate ale obiectelor şi comportamentelor interzise şi fiecare posesor de bilet va respecta în totalitate orice restricţii prevăzute de acesta.  De asemenea, în cuprinsul biletului pot fi incluse versiuni prescurtate ale prezentelor termene şi condiţii şi/sau ale regulamentului stadionului sau simple pictograme care să ilustreze obiectele şi comportamentele interzise şi trebuie respectate în totalitate de către posesorul de bilet.

9.4.         În incinta stadionului sunt interzise, în mod nelimitativ, următoarele:

a.      ocuparea sau intrarea în zone care sunt închise accesului public sau în care accesul nu este autorizat în baza categoriei biletului deţinut de posesorul de bilet;

b.      obstrucţionarea sau staţionarea în zonele deschise circulaţiei, pe alei şi drumuri, la intrările şi ieşirile zonelor pentru vizitatori şi la ieşirile de urgenţă; şi/sau

c.      orice alt comportament care poate prezenta un pericol pentru orice persoană aflată pe stadion.

9.5.         Suporterii echipelor care participă la meci nu pot fi separaţi pe stadion şi fiecare posesor de bilet va trebui să se comporte în mod responsabil şi în conformitate cu îndrumările de siguranţă şi securitate comunicate de părţile UEFA, FRF şi/sau proprietarul stadionului.

10.          Înregistrările de sunet şi imagini

10.1.      Posesorii de bilete care asistă la meci pe stadion înţeleg şi, în măsura în care acest lucru este necesar conform legislaţiei aplicabile, sunt de acord să fie fotografiaţi, filmaţi sau înregistraţi de UEFA, FRF şi/sau proprietarul stadionului şi/sau orice terţi desemnaţi de aceştia, care vor avea dreptul să utilizeze, să radiodifuzeze, să publice şi să acorde pe bază de licenţă, fără nicio obligaţie de plată în bani sau altă formă de compensaţie, vocea, imaginea şi înfăţişarea posesorului de bilet, prin imagini video şi/sau sunet difuzate în direct sau înregistrate, prezentate, radiodifuzate sau transmise în alte moduri sau înregistrări, fotografii sau orice alte mijloace tehnologice existente şi/sau viitoare.

10.2.      Posesorii de bilete nu vor colecta, prelua, înregistra şi/sau transmite niciun fel de sunete, imagini şi/sau descrieri ale stadionului sau meciului (şi niciun rezultat şi/sau date statistice ale meciului) decât pentru uzul lor exclusiv, privat, la domiciliu (ceea ce, pentru a se evita orice dubiu şi exclusiv cu titlu de exemplificare, nu va include înregistrarea sau transmiterea de sunete, imagini şi/sau descrieri ale stadionului în niciun scop comercial). Este strict interzisă difuzarea pe Internet, prin radio, televiziune sau orice alte mijloace existente şi/sau viitoare de sunete, fotografii, imagini, date, descrieri, rezultate şi/sau date statistice ale meciului, în întregime sau în parte, sau ajutarea oricăror alte persoane să desfăşoare astfel de activităţi.  Drepturile de autor, drepturile asupra bazelor de date şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală asupra oricăror înregistrări sau transmisii neautorizate prevăzute de prezenta clauză vor fi cesionate către UEFA (prin cesionarea prezentă a drepturilor viitoare). De asemenea, posesorul de bilet este de acord (dacă şi atunci când i se solicită acest lucru de către părţile UEFA) să semneze cu promptitudine orice documente şi să întreprindă toate cele necesare pentru a transmite aceste drepturi către UEFA în mod absolut şi libere de orice sarcini sau alte obligaţii.

D.            DIVERSE

11.          Răspunderea

11.1.      Dacă îşi încalcă obligaţiile (prevăzute de prezentele termene şi condiţii sau de alte documente), părţile UEFA, FRF şi/sau proprietarul stadionului vor răspunde numai pentru pierderile sau daunele suferite de posesorul de bilet care erau previzibile în mod rezonabil ca urmare a respectivei încălcări.  Părţile UEFA, FRF şi/sau proprietarul stadionului nu vor răspunde pentru nicio pierdere sau daună care nu poate fi prevăzută sau nu este avută în vedere în mod rezonabil în momentul în care cumpărătorul încheie un contract în baza prezentelor termene şi condiţii.

11.2.  Prin derogare de la prevederile articolului 11.1, părţile UEFA, FRF şi/sau proprietarul stadionului nu răspund pentru niciun fel de pierderi comerciale şi nu vor avea nicio obligaţie faţă de niciun posesor de bilet pentru niciun fel de pierderi de profit, pierderi comerciale, întreruperi ale activităţii sau pierderi de oportunităţi comerciale.

11.3.  În orice caz, în limita maximă permisă de lege, părţile UEFA, FRF şi/sau proprietarul stadionului exclud orice răspundere pentru pierderile, daunele sau accidentările suferite de posesorul de bilet şi/sau bunurile acestuia, incluzând (însă fără a se limita la acestea) pierderea agrementului sau a costurilor de transport şi cazare, indiferent dacă pierderea sau dauna: (a) intervine în cursul normal al evenimentelor; (b) este previzibilă în mod rezonabil; sau (c) este avută în vedere de către părţi sau în alt mod.

11.4.  Părţile UEFA, FRF şi/sau proprietarul stadionului nu răspund pentru nicio întrerupere şi/sau obstrucţionare a vizionării meciului cauzată de (i) poziţia locului şi/sau (ii) acţiunile celorlalţi spectatori.

11.5.  Prin derogare de la orice prevedere a prezentelor termene şi condiţii, părţile UEFA, FRF şi/sau proprietarul stadionului nu urmăresc să îşi excludă sau limiteze răspunderea pentru: (a) fraudă sau informare frauduloasă; (b) decesul sau accidentarea provocate de neglijenţa părţilor UEFA, FRF şi/sau proprietarului stadionului sau a directorilor, angajaţilor sau agenţilor acestora; sau (c) orice alt aspect pentru care excluderea sau limitarea răspunderii nu este permisă de lege.

11.6.      Nicio prevedere expresă sau implicită a prezentelor termene şi condiţii nu va afecta drepturile legale ale posesorului de bilet.

12.          Spectatorii neautorizaţi

12.1.      Posesorilor de bilete le este permis să asiste la meci cu următoarele condiţii:

a.         să nu aibă calitatea de persoană exclusă;

b.         să fi obţinut biletul conform prezentelor termene şi condiţii;

c.          să respecte toate cerinţele şi/sau certificările necesare pentru intrare (inclusiv orice certificări epidemiologice, dacă este cazul), în contextul COVID-19, care le-au fost comunicate de părţile UEFA, FRF şi/sau proprietarul stadionului;

d.         dacă este necesar, să fi obţinut o VIZĂ valabilă din teritoriul-gazdă relevant; şi

e.         dacă posesorul de bilet călătoreşte în teritoriul-gazdă relevant, să fi îndeplinit toate cerinţele existente privind intrarea pe respectivul teritoriu-gazdă (incluzând, fără a se limita la acestea, orice condiţii de călătorie şi intrare impuse în baza legislaţiei în vigoare şi/sau în alt mod în contextul COVID-19)

Pentru a se evita orice dubiu, părţile UEFA, FRF, agentul de bilete şi/sau proprietarul stadionului relevant nu vor răspunde pentru nicio pierdere sau daună suferită de un posesor de bilet dacă acesta nu respectă prevederile prezentului articol 12.1 şi/sau, dacă este cazul, nu obţine documentele necesare.

12.2.  În sensul prezentului articol 12, prin „persoană exclusă” se înţelege:

a.         orice persoană căreia FRF i-a interzis să fie membră a fan clubului echipei naţionale de fotbal (sau exclusă din orice alt club oficial echivalent al suporterilor de către un organism de conducere a fotbalului din orice jurisdicţie din lume);

b.         orice persoană care face obiectul unui ordin de interdicţie fotbalistică în urma unei condamnări în baza legislaţiei teritoriului-gazdă relevant;

c.          orice persoană care a primit din partea UEFA, FIFA, oricărui organism de conducere fotbalistică sau altei entităţi interdicţia de a se deplasa şi a asista la un meci de fotbal;

d.         orice persoană care a primit din partea UEFA, FRF şi/sau proprietarului stadionului interdicţia de a participa la evenimente pe stadion.

e.         orice persoană care este considerată de echipele participante la meci ca fiind o persoană căreia nu trebuie să i se aloce bilete (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, persoane care au primit interdicţie de acces pe stadion din partea echipelor participante respective); şi

f.           orice persoană care a încălcat sau încalcă prezentele termene şi condiţii.

13.          Confidenţialitatea

13.1.      Prin achiziţionarea de bilete, fie de pe platforma de vânzare online a biletelor, fie prin altă metodă, cumpărătorul:

a.         înţelege şi este de acord că datele sale cu caracter personal furnizate în cadrul procesului de achiziţionare a biletului şi datele cu caracter personal ale invitaţilor săi transmise în baza prezentelor termene şi condiţii şi termenelor şi condiţiilor AF din România prelucrate de către agentul de bilete şi transferate către FRF vor fi introduse într-o bază de date deţinută de FRF în scopul organizării şi desfăşurării turneului şi/sau meciului (în special, în legătură cu vânzările de bilete şi/sau orice măsuri de siguranţă şi securitate relevante) şi

b.         garantează că a obţinut acordul invitaţilor săi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora în scopurile menţionate la punctul a. de mai sus.

13.2.      Cumpărătorul înţelege că FRF poate transfera datele cu caracter personal ale cumpărătorului şi ale invitaţilor acestuia către părţile UEFA, agentul de bilete şi/sau proprietarul stadionului (şi agenţii acestora) în scopurile prevăzute mai sus. De asemenea, cu condiţia ca, în cursul procesului de achiziţionare a biletelor, cumpărătorul să îşi fi dat în mod expres acordul, datele cu caracter personal ale acestuia pot fi utilizate pentru a-i comunica informaţii referitoare la produse, servicii, activităţi comerciale ale UEFA şi/sau ale partenerilor săi comerciali.

13.3.      Datele cu caracter personal furnizate de cumpărător în cursul procesului de achiziţionare a biletelor vor fi stocate şi prelucrate în conformitate cu politicile de confidenţialitate ale FRF. Aceste politici sunt disponibile la adresa under21tickets.ro.

13.4.      Prin furnizarea datelor sale cu caracter personal în cursul procesului de achiziţionare a biletelor, fiecare cumpărător confirmă şi este de acord şi se va asigura că şi invitaţii săi confirmă şi sunt de acord că au înţeles, au acceptat şi vor respecta prevederile prezentului articol 13.

14.          Situaţiile neprevăzute

14.1.      UEFA, FRF şi/sau proprietarul stadionului îşi rezervă dreptul de a efectua modificări ale orei, date şi locului de desfăşurare a meciului şi/sau turneului, ca urmare a unor situaţii neprevăzute excepţionale: forţă majoră, raţiuni de siguranţă şi/sau securitate sau alte decizii (inclusiv în contextul COVID-19) ale oricărei autorităţi competente, care au un impact major asupra oricărui meci şi/sau turneului desfăşurat pe stadion.

14.2.      În caz de anulare, abandonare, amânare sau rejucare a oricărui meci şi/sau a turneului sau în cazul schimbării locului de desfăşurare, reducere a capacităţii stadionului sau jucării meciului respectiv fără public, cumpărătorul se va supune politicii de rambursare adoptate de vânzătorul de bilete, disponibilă la adresa www.under21tickets.ro.

14.3.      Cu condiţia respectării prevederilor de mai sus şi a articolului 11, părţile UEFA, FRF şi/sau proprietarul stadionului nu vor avea nicio obligaţie faţă de posesorul de bilet în legătură cu orice astfel de anulare, abandon, amânare, rejucare, reducere a capacităţii stadionului, schimbare a locului de desfăşurare, jucare a meciului fără public sau altă nerealizare sau deficienţă în desfăşurarea oricărui meci şi/sau a turneului.

15.          Divizibilitatea şi modificarea

15.1.      În cazul oricărei modificări a termenelor şi condiţiilor (în măsura în care aceasta este necesară pentru a se asigura desfăşurarea fără probleme şi în condiţii de siguranţă a turneului), AF din România va anunţa cumpărătorii cu privire la orice modificări semnificative, iar cumpărătorii vor avea posibilitatea să fie de acord cu respectivele modificări semnificative sau să se retragă din contractul încheiat cu vânzătorul de bilete.

15.2.      În cazul în care orice prevederi ale termenelor şi condiţiilor sunt declarate nule, lipsite de efect, ilegale sau inaplicabile de către orice instanţă de judecată, organ de reglementare sau autoritate competentă:

a.         restul termenelor şi condiţiilor vor rămâne în vigoare ca şi când prevederile nule, lipsite de efect, ilegale sau inaplicabile nu ar fi fost incluse; şi

b.         în cazul în care acest lucru este impus şi/sau permis de legislaţia aplicabilă, prevederea nulă va fi înlocuită cu o alta valabilă, care să aproximeze cât mai bine scopul celei nule. 

16.          Textul autentic

16.1.      Termenele şi condiţiile au fost redactate în limba engleză şi traduse în limba română. În cazul oricărei neconcordanţe între textul în limba engleză şi versiunea tradusă, se va lua în considerare versiunea în limba engleză.

17.          Prevederi generale

17.1.      Cumpărătorul este de acord cu prezentele termene şi condiţii în nume propriu şi în numele invitaţilor săi (respectiv, cumpărătorul se va asigura că invitatul înţelege termenele şi condiţiile, este de acord cu acestea şi le va respecta). Dacă invitatul nu a împlinit vârsta de 18 ani, fiecare cumpărător confirmă faptul că a primit acordul faţă de prezentele termene şi condiţii de la părintele sau tutorele invitatului, conform legislaţiei aplicabile din teritoriul-gazdă relevant.

17.2.      Prezentele termene şi condiţii şi termenele şi condiţiile AF din România constituie totalitatea înţelegerilor intervenite între părţi şi niciuna dintre părţi nu va avea niciun fel de pretenţii şi nu va putea exercita nicio cale de atac în legătură cu nicio afirmaţie, declaraţie, garanţie şi cu niciun angajament ale oricărei alte părţi sau în numele acesteia în legătură cu prezentele termene şi condiţii sau cu termenele şi condiţiile AF din România, care nu sunt prevăzute de prezentele termene şi condiţii sau cu termenele şi condiţiile AF din România. În cazul oricărui conflict între prezentele termene şi condiţii şi termenele şi condiţiile agentului de bilete, vor avea prioritate prezentele termene şi condiţii.

17.3.      Prezentele termene şi condiţii sunt guvernate de legislaţia României. Părţile sunt de acord că instanţele de judecată din România sau cele de la locul de rezidenţă sau domiciliu al cumpărătorului, dacă acesta din urmă se califică în calitate de consumator, au competenţa exclusivă de a soluţiona orice litigii care decurg din prezentele termene şi condiţii sau sunt legate de acestea.

18.          Datele de contact

Orice solicitări de informaţii referitoare la procesul de vânzare a biletelor vor fi adresate LOS ROMÂNIA:

·         Prin e-mail adrian.dumitrescu@frf.ro